Budúcnosť sveta                 foto

Súťaž kresieb sa pre deti zo základných škôl v kategóriách 1.-4. a 5.-9. ročník.
Výber kresieb robí základná škola a v každej kategórií posiela do súťaže sadu piatich diel. 
Cieľom je podporovať kreativitu detí, ich estetické cítenie a inovatívne myslenie.
Kresby sú uverejnené v galérií webovej stránke.
 
Hodnotiaca komisia rozhodne o troch oceneniach v každej kategórii.
1. cena tablet
2. a 3. cena sada maliarskych potrieb a kniha

Zo všetkých zúčastnených škôl sa vyžrebuje jedna škola a dostane osobitné ocenenie - televízor. Školy, ktorých kresby budú ocenené v súťaži, budú o ocenení písomne informované organizátorom.

 

Kresby umiestnila SIEA v galérii na webovej stránke www.buducnostsveta.sk. Partnermi boli Ministerstvo hospodárstva SR, Samsung Electronics Slovakia a OZ SPECTRA. Žiačky na prvých miestach si odniesli tablety, ďalší odmenení sady maliarskych a kresliacich potrieb. Televízor získala žrebovaním základná škola z Kežmarku.

Zoznam ocenených v súťaži Budúcnosť sveta

Kategória žiakov prvého stupňa:
Júlia Štupáková, Divín
Vierka Kubisová, Podolínec a Viktória Švecová, Veľké Ripňany.
Patrícia Dubecká, Sedlice

Kategória žiakov druhého stupňa:
Šarlota Zsigárdiová, Dunajská Streda
Šimon Chvostáľ, Michalovce a Viktória Vinjarová, Bardejov
Alžbetka Dubjelová, Podolínec

Ceny si deti prevzali pri príležitosti vernisáže v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR.