Vráťme knihy do škôl        web   výhercovia

Všetky knihy z čitateľského denníka som zaregistroval.
 
Šťastie pri žrebovaní sa na nás usmialo !!!!! 
 
Kategória Základné školy

1. cena – tablet a encyklopédia z vydavateľstva Ikar – Ema Holubková
2. cena – encyklopédia z vydavateľstva IKAR Henrich Kleiner
3. cena – encyklopédia z vydavateľstva IKAR Adelka Bačová
4. cena – encyklopédia z vydavateľstva IKAR Ferko Farkaš
5. cena - encyklopédia z vydavateľstva IKAR Romana Kubicová
6. cena - balíček kníh Michaela Kučerková
7. cena - balíček kníh Tatiana Kučeríková
8. cena - balíček kníh Alexandra Hrnčarová
9. cena - balíček kníh Jessica Krčmárová
10. cena - balíček kníh Karolína Kovaľová
11. cena - balíček kníh Adam Šušola
12. cena - balíček kníh Adam Kajanovič
13. cena - balíček kníh Ema Vrbová
14. cena - balíček kníh Emily Križovičová
15. cena - balíček kníh Zoja Bulková

 
Knižný anjel

1. cena – Notebook Janka Kvočáková
2. cena dvojdňový výlet do Bruselu s návštevou sídla Európskeho parlamentu Adriana Valentová
3. cena dvojdňový výlet do Bruselu s návštevou sídla Európskeho parlamentu Jaroslav Pallo
4. cena dvojdňový výlet do Bruselu s návštevou sídla Európskeho parlamentu Dominika Čierna
5. cena elektronická čítačka kníh Lenka Kubíková
6. cena elektronická čítačka kníh Katarína Bitterová
7. cena kupón v hodnote 100 EUR od vydavateľstva Raabe, ktorý sa vzťahuje na nákup kníh či účasť na konferenciách organizovaných nakladateľstvom s platnosťou do 31.12.2016 Iveta Jusková
8. cena kupón v hodnote 100 EUR od vydavateľstva Raabe, ktorý sa vzťahuje na nákup kníh či účasť na konferenciách organizovaných nakladateľstvom s platnosťou do 31.12.2016 Daniela Dubeňová
9. cena kupón v hodnote 100 EUR od vydavateľstva Raabe, ktorý sa vzťahuje na nákup kníh či účasť na konferenciách organizovaných nakladateľstvom s platnosťou do 31.12.2016 Lenka Ozaňáková
10. cena knižný balík Eva Škutová
11. cena knižný balík Michaela Csizmárová
12. cena knižný balík Mariana Macková
13. cena knižný balík Lívia Bašková
14. cena knižný balík Zdenka Hlavoňová
15. cena knižný balík Anna Vargová

 
 
viac na stránke