Učíme sa - október               foto

Pracovná atmosféra na niektorých hodinách.