kolky 4.A       foto

Dňa 14. júna 2017  nás predseda kolkárskeho klubu ujo Benický pozval do kolkárne a zorganizoval pre nás turnaj v kolkárni.
Pripravil nám pohostenie, občerstvenie a pre najlepších aj odmeny.
Každý hráč mal 5 skúšobných hodov a potom 2x 20 hodov.
 
Poradie:
1. miesto Matúš Baruta   154
2. miesto Jakub Zembjak  144
3. miesto Mária Mamirová   130
 

 

meno

1. pokus

priemer

2. pokus

priemer

spolu

1.

Matúš Baruta

81

4,26

73

3,65

154

2.

Jakub Zembjak

74

3,70

70

3,50

144

3.

Mária Mamirová

71

3,55

59

2,95

130

4.

Natália Lissová

64

3,20

65

3,25

129

5.

Adela Bačová

56

2,80

69

3,45

125

6.

Šimon Sochuliak

59

2,95

65

3,25

124

7.

Martina Marková

61

3,05

61

3,05

122

8.

Dávid Papan

54

2,70

63

3,15

117

9.

Matúš Kuník

46

2,30

69

3,45

115

10.

Viktor Stas

38

1,90

57

2,85

95

11.

Filip Zajaczkowski

45

2,25

35

1,75

80

12.

Dávid Kabáč

19

0,95

57

2,85

76

13.

Oliver Kumor

47

2,35

24

1,20

71