Noc v škole                 foto

Do školy sme prišli o 16:00, najskôr sme boli na malom koncerte žačok našj školy, potom sme si pozreli divadielko o VČIELKACH. Každý si potom mohol vybrat vlastnú aktivitu- skladať LEGO, skladať ORIGAMI, logické hry na tablete, pieskový obraz, karaoke, X-BOX, pozerať film.
O 18:15 sme mali svätú omšu na chodbe- birmovanci (ôsmaci a deviataci) šli na omšu do kostola. Svätú omšu slúžil vdp. Braňo Kožuch. 
Po svätej omši sme sa šli navečerať. tento rok si každý objednal svoji PIZZU a pochutnával si na nej, no niektorý museli byť trpezlivý, lebo ich PIZZA sa piekla dlho a prišla im až o 21:00.
Potom nasledovala diskotéka na chodbe, kto nemal chuť tancovať, mohol pozerať v triede rozprávky.
 
A potom nastalo nočné bdenie, niektorí zaspali už o 3:00 hodine, niektorí sa rozhodli nespať, potom si vymenili funkcie ráno o 5:00 a nespali.
Čo sa dialo v noci to vedia len oni.
 
Myslím, že by sme túto akciu mali premenovať na NOČNÉ BDENIE v triede.
 
Všetci sme vstávali 6:30 ráno.