Pýtajme si SLOVENSKÉ       video      video

Účelom súťaže „PÝTAJME SI SLOVENSKÉ“ je podpora slovenskej ekonomiky prostredníctvom zvýšeného nákupu slovenských produktov a služieb a šírenie povedomia v spoločnosti 

o Národnom dni podpory ekonomiky Slovenska (16. október).

Organizátorom súťaže „Pýtajme si slovenské" je Občianske združenie Kvalita z našich regiónov. Naša trieda sa zapojili do tejto súťaže a natočili sme svoje video:
 video1     video2
Cieľom súťaže bolo oceniť video s najvyšším počtom lajkov, ktorého hlavým elementom je podpora Národného dňa podpory ekonomiky Slovenska – Pýtajme si slovenské!.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poslali lajk, aj keď to nestačilo na 1. miesto. Chýbalo nám 70 lajkov.