prvý deň v škole               foto 1       foto 2

2. september 2013 (pondelok) 

Začali sme sv. omšou v kostole sv. Martina, kde sme spoločne ďakovali Pánu Bohu, prosili o pomoc a dary Ducha svätého.

Po sv. omši sme v triede zložili PRVÁCKY SĽUB:

Ja som žiačik prváčik,

v škole som len nováčik.

Dobrým žiakom chcem sa stať,

v poriadku vždy všetko mať.

Čítať, písať, budem rád,

chcem byť s každým kamarát.

TO SĽUBUJEM

Každý, svojim podpisom na tabuľu, potvrdil tento sľub.