cykloturistika            foto          video

Dňa 10. júna 2016 sme šli na bicykloch do pastoračného centra v Ústí, kde nás čakala odmena za súťaž v zbieraní vrchnákov PET fliaš- LANOVÝ PARK. Po absolvovaní super dráhy sme šli na bicykloch na priehradný múr, potom do Tvrdošína, kde sme si dali menšiu prestávku. Našu cyklotrasu sme ukončili v Trstenej pri škole.