Martinský jarmok       foto

Martina je 11.11. čo je tento rok 2015 streda, preto odpustová slávnosť a jarmok bol už víkend skôr.
V piatok 6. novembra 2015 sme šli pozrieť tradičný Martinský jarmok. Pozreli sme si aj remeselníkov, 
ktorí ponúkali svoje výrobky- čipkárka, rezbár, včelár, košíkár, kožiar, medovníkar, tkáčka ...