Vianočné oblátky        foto     video

V decembri sme si na vyučovaní znova pripomenuli pečenie oblátok v škole. Nestihli sme všetko cez vyučovanie (mali sme vlastivedu a anglický jazyk- vtedy sme nepiekli), preto niektorí spolužiaci ešte piekli aj po vyučovaní. Najviac ich napiekol Jakubko Zembjak, ktorý na druhý deň už letel do Nórska. Spomenuli sme si na neho a jeho oblátky boli super. Všetko OK až na upratovačku, ktorej vadilo, že sme po vyučovaní ešte v triede. 

V minulosti sa učiteľovi obvykle ušla úloha postarať sa o to, aby na žiadnom vianočnom stole nechýbali oblátky.
            Prípravy bývali rozličné. Najčastejšie učiteľ už niekoľko týždňov vopred vyslal školské deti po domoch s naučenou piesňou, aby vyžiadali obilie alebo múku pre učiteľa. Mlieko, maslo a vajcia priniesli dievčatá do školy. Mládenci sa zase postarali o drevo a pomáhali aj pri pečení oblátok, veď práca so železami nepatrila práve k najľahším, najmä ak uvážime, že sa pieklo hlboko do noci, keď už oči žiakov nezvyknutých na ponocovanie, premáhal spánok.
            Oblátky sa piekli hneď v prvé dni po Lucii, niekedy takmer až do Vianoc, podľa toho, aká bola obec veľká. Posledné dva-tri dni pred Vianocami školské deti poroznášali oblátky v košíkoch po domoch. Na každú rodinu sa ušlo pätnásť až dvadsať oblátok vodových, zo päť cukrových a navrchu boli položené dve - tri trubičky. Pred odchodom učiteľ ešte každé dieťa preskúšal či dokonale ovláda vinš a roznáška sa mohla začať.

Vinšujem Vám na tieto hody,
žeby ste mali toľko mlieka ako vody
a smotánky plné džbánky, masielko ako kvet,
dajte mi korunku, ale hneď.

Keď deti odovzdali oblátky, domáci im naplnili košík potravinami a pridali aj peniaze, drobnú mincu pre žiaka, väčšiu pre učiteľa.