BIBLIA očami detí 2017      foto

 
V šk. kole v 3. kategórii (3.-4. ročník ZŠ) postúpili práce našich žiakov:
Dávid Kabáč - Adam a Eva v raji
Dávid Papan- Daniel v jame levov
Filip Zajaczkowski- Noe a jeho koráb
 
nepostupujúce práce:
Jakub Zembjak- Daniel v jame levov
Matúš Kuník- Daniel v jame levov
Adela Bačová- Holubica so zelenou ratolesťou a Noe
Martina Marková-  Daniel v jame levov
Viktor Stas- Traja mládenci v ohnivej peci
 
 
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk) organizuje celoslovenskú súťaž pod názvom 
„Biblia očami detí a mládeže“. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva
 z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

CIEĽ SÚŤAŽE:
Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže;

privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

PREDMET SÚŤAŽE: 
Genezis 1-11
Kniha Sudcov
Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14
List Efezanom

Spoločná téma vybraných kníh: Zápas o pravé hodnoty 

• kategórie:
1. kategória: MŠ
2. kategória: ZŠ roč. 1. – 2.
3. kategória: ZŠ roč. 3. – 4.