Šaliansky Maťko - školské kolo       foto

Dňa 15. januára 2015 sa konalo školské kolo prednesu povestí- ŠALIANSKY MAŤKO. Našu triedu zastupovali:
 
Adelka Bačová- povesť o Piešťanských kúpeľoch
Martinka Marková- povesť o Dievčenskej skale
Matúško Kuník - povesť o tom, ako prišiel mor do Bratislavy
Jakubko Zembjak - povesť o detvianskych krátkych košeliach
 
Porote sa páčil prednes Jakubka, ktorý vyhral pekné 2. miesto (v I. kategórii- 2. a 3. ročník).