PYTAGÓRIÁDA

Dňa 8. decembra 2015 sme sa po prvýkrát zúčastnili školského kola PYTAGORIÁDY.
Riešili sme 15 úloh, ak sa nám podarilo vypočítať aspoň 10 správne, dostali sme body aj za ušetrený čas (4 minúty 1 bod).

 
PORADIE
Matúš Kuník         11+8=19 bodov
Viktor Stas            11+7=18 bodov
Martina Marková    11+7=18 bodov
Matúš Baruta        10+8=18 bodov
Adela Bačová        10+8=18 bodov
Oliver Kumor         10+8=18 bodov
Dávid Papan           10+7=17 bodov
Jakub Zembjak        9 +0=9 bodov
 
Gratulujeme všetkým úspešným riešitelom, ale školu na OKRESNÉ KOLO môžu ísť reprezentovať len 2 tretiaci,
to budú:
Matúš Kuník         3.A
Tímea Krasuľová   3.B
 
Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas.