1. sv. prijímanie             foto

 
 
 
 
 
 
 
Naplň mi Pane srdce láskou     (pesnička bude v prevzatých súboroch)
 
 
     Naplň mi srdce
R/ Naplň mi Pane srdce láskou, takou čistou ako ty sám,
    Cesty sveta zradné sú, no s tebou všetko prekonám.
    Nech pomáha mi moja viera, že ťa nikdy nestratím,
    Až raz dôjdem tam, kde navždy vládneš ty.
    Až raz dôjdem tam, kde navždy vládneš ty.

        Je meno
R/ Mám rád Ježiša, ó ako ho ľúbim. Mám rád Ježiša, veď za mňa život dal.

7. Prežívam radosť
Prežívam radosť, radosť v srdci svojom, v srdci svojom, v srdci svojom.
Prežívam radosť, radosť v srdci svojom, v srdci svojom ju mám.
R/ Som taký šťastný, tak veľmi šťastný, že Ježiša už v srdci svojom mám.
     Som taký šťastný, tak veľmi šťastný,  že Ježiša už v srdci svojom mám.

Prežívam pokoj......
Prežívam lásku .....

 

      Ty si Najvyšší
/: Ty si Najvyšší, Ty si Pán, to, čo mám, Tebe ponúkam. :/
/: Obnov ma svojím Duchom Svätým, nech ako Ty stále svietim.:/