atletika 4.A              bodovacia tabuľka    foto 

ČIMO- atletická súťaž, (beh 60m, 300m, skok do diaľky, hod)

Viktor Stas reprezentoval našu školu (chlapcov 4. ročník), v 1. kole v Trstenej súťažili školy: 

ZŠ s MŠ R. Dilonga, ZŠ Brezovica, ZŠ Zábiedovo, ZŠ P.O. Hviezdoslava. 

vyhral medzi chlapcami 4. ročníka - 1. miesto, postúpil do Čimhovej, kde znova vyhral 1. miesto

KINDERIÁDA- žiak každého ročníka beží 50 m (družstvo chlapci aj dievčatá), v Nižnej sa konal 0. ročník

1. ročník- skok z miesta, 2. ročník- hod plnou loptou, 3. ročník- skok do diaľky, 4. ročník- hod kriketovou loptičkou,

Viktor Stas hodil 29,7 m (2. miesto), 50 m- 7,90 (1. miesto)

štafeta s časom 44,99 získala 2. miesto 

Po sčítaní bodov všetkých žiakov  naša škola získal 1. miesto-. GRATULUJEME.

 
Dňa 8. a 12. júna 2017 sme mali triedny atletický trojboj. BEH na 60 metrov, SKOK do diaľky, HOD kriketovou loptičkou.
Mali sme aj BEH na 100 m, ale najlepší výkon 17:66 nestačil v bodovacej tabuľke ani na 1 bod.
 

 

60m

body

skok (cm)

body

hod (m)

body

spolu

miesto

Stas Viktor

9,70

45

365

33

26,30

21

99

1.

Zembjak Jakub

10,02

39

340

27

29

26

94

2.

Kumor Oliver

10,52

30

320

22

32

30

82

3.

Papan Dávid

10,16

34

330

24

20,7

12

70

 

Baruta  Matúš

11,26

15

280

13

17,7

7

35

 

Kabáč Dávid

11:92

2

275

12

16,8

4

17

 

Zajaczkowski Filip

11:69

6

-

0

17

6

12

 

Mamirová Mária

12,05

0

250

6

16,3

4

10

 

Marková Martina

11,92

2

260

8

11,4

0

10

 

Sochuliak Šimon

12:88

0

145

0

18,60

9

9