VESELÉ ZÚBKY              foto      stránka

Zapojenie sa do súťaže bolo veľmi jednoduché – 
- s deťmi v triede pozerať zúbkové rozprávky a pesničky, 
- prejsť osem krokov správneho čistenia zúbkov, 
- poskladať zo škatuliek a z obalov od rôznych produktov ústnej hygieny, t. j. pást, kefiek, zubných nití, ústnych vôd a podobne, najoriginálnejšieho Zubožrúta.

 

Nnásledne z toho všetkého poslať fotografie:

* deti pozerajúce rozprávky Veselé zúbky
* deti znázorňujúce 8 krokov čistenia

* postavička Zubožrúta 

Zo všetkých tried, ktoré sa do súťaže zapojili a poslali uvedené fotografie,bude vyžrebovaná v každom kraji jedna trieda, ktorá pre svoju školu a pre seba vyhrá nasledovné:
* 1 000 eur v produktoch pre základnú školu
* produktové balíčky pre všetky deti z víťaznej triedy 
* produktové balíčky pre pani učiteľky víťaznej triedy 

Výhercov zverejnia  na stránke do konca júna 2015.