Záložky         foto

Tento roka sa konal 4. ročník česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY. Aj naša trieda sa zapojila do tohto projektu a vyrobili sme zvieratkové záložky pre českých kamarátov. Veľmi sa tešíme na záložky, ktoré pripravili oni pre nás.