Jasličky           foto

Po vianočných prázdninách sme boli opäť v škole 8. januára 2015. spoločne, celá trieda sme šli poďakovať Ježiškovi do kostola sv.Martina v Trstenej. Pri jasličkách už boli aj traja králi. My sme Ježiškovi zaspievali koledy a urobili si fotky.