súťaž EURÓPA V ŠKOLE       foto

Motto 62. ročníka súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2014 – 2015
EURÓPA POMÁHA - POMÁHA EURÓPA?

Veková kategória 1  (6 - 9 rokov)

 

Kto tu volá o pomoc ?
V Európe a na celom svete vymierajú mnohé druhy rastlín a živočíchov. Ktorý z nich sa rozhodneš zachrániť?
.
My sme do súťaže poslali koláže urobené na PC. 
Naše práce postúpili do celoslovenského kola.
Môžete si ich pozrieť na odkaze foto.