Bobrov a Klin                   foto

Vo štvrtok 26. mája 2016 bol prikázaný sviatok NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Takže ráno sme boli celá škola na svätej omši.

Potom triedy 3.A a 3.B mali púť prvoprijímajúcich detí na kalváriu do Bobrova, kde sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu. 

Potom sme šli do Klina, kde na kopci Grapa sa vypína socha Pána Ježiša, pred ktorou je socha modliaceho sa pápeža svätého Jána Pavla II. 

Tu sme sa rozdelili do 3 kupín, kde sme riešili biblický kvíz. Potom sme po dvojiciach písali súťažný kvíz z náboženstva. Každá skupina potom zahrala krátke divadielko- narodenie Pána Ježiša, posledná večera, krížová cesta Pána Ježiša. Potom sme sa spoločne pri kaplnke pomodlili modlitbu Anjel Pána.