Jasličková pobožnosť          video

V nedeľu 25. decembra 2016 bola v kostole sv. Martina jasličková pobožnosť. Pobožnosť pripravili deti zo zboru MÁRIA. 
Ako pastieri boli naši spolužiaci:
Matúš Baruta, Oliver Kumor, Viktor Stas, Dávid Papan, Denis Ursíny. (bača Roman Finik)
 
video 13:10, 16:20