Vianoce v triede                foto          video

Posledný deň v škole pred Vianočnými prázdninami- 19. decembra 2014 , sme mali v triede spoločné Vianoce v triede.
Spoločne, ako jedna rodina, sme sedeli za jedným veľkým stolom. Jedli sme vianočné oblátky, rozprávali sme si príbeh a narodení Ježiška, spievali koledy.
 
Cez advent si každý vybral jedného spolužiaka, za ktorého sa modlil a pomáhal mu v škole. Pod stromček mu pripravil prekvapenie a doniesol darček, ktorý mu potom odovzdal a poprial požehnané vianočné sviatky.

Pod stromčekom sme mali ešte plyšové hračky, ktoré sme dostávali za ranné sv. omše v škole.