OCHRANÁRIK čísla112 a civilnej ochrany       foto

1. december je národný deň 112 a Slovensko v zastúpení MV SR v spolupráci s OÚ je jediným členským štátom Európskej únie, ktorom sa vykonáva oslava. Pri tejto  príležitosti národného dňa 112 sa konalo 1. decembra 2016 aj vyhodnotenie   4. ročníka výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania a civilnej ochrany na tému:

„Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“ v  rámci každého okresu s postupovým charakterom do celoštátneho národného kola.

Z našej triedy poslali svoje výkresy:
Matúš Kuník- vyhral 1. miesto
Adela Bačová
Martina Marková
 
viac na stránke