Hviezdoslavov Kubín šk. kolo         foto

Dňa 27. marca 2017 sa konalo školské kolo prednesu poézie a prózy - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Našu triedu zastupovali:

PRÓZA:

Matúš Baruta- O holiacom levovi (J. Pavlovič)
Jakub Zembjak- Ako psíček nakupoval (J. Pavlovič)

Porote sa páčil prednes Matúša Barutu, ktorý vyhral pekné 1. miesto (v I. kategórii- 2. a 4. ročník).
POÉZIA:

Dávid Papan- Prekážka (K. Bendová)
Martina Marková- Sen namyslenej hviezdy (T. Janovic)
Viktor Stas- Prekážka (K. Bendová)

Porote sa páčil prednes Dávida Papana, ktorý vyhral pekné 3. miesto (v I. kategórii- 2. a 4. ročník).

Gratulujeme.