Záložka do knihy spája školy                 foto

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe 
vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2015 
6. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá 
Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách.
Na hodine výtvarnej výchovy sme vyrábali záložky do knihy pre kamarátov zo Základní a mateřské škole  Ořechov
ktorí si pripravili tiež záložky pre nás. web https://www.zsmsorechov.cz/doc/2/
 
Záložky sme dostali od týchto českých žiakov:
Míša, Gábinka, Filip, Matěj, Maty, Lejka, Viktorka, Martin,Adélka, Deniska, Míša, Mojmír, Patrik
 
Veľmi pekne ďakujeme.
Záložky máme v čítanke, môžete si ich pozrieť na foto.