Mikulášsky deň      foto    video

Mikuláš nám poslal pracovný list z matematiky a slovenského jazyka, ktorý sme mali vypracovať každý sám. Úlohy sme zvládli, niektorí veľmi hravo, iní s pomocou. Očakávali sme Mikuláša, ktorý prišiel aj s anjelmi. Čerta nezobral, preto sa nikto nemusel báť a stresovať.
Pripravili sme si pre Mikuláša pesničku, zatancovali tanček - gumymacko, čokoláda (veď on ich rozdáva deťom a my máme radi aj gumové cukríky aj čokoládu.)
Potom sa nás pýtal, či sa vieme modliť (to sme zvládli), či sme poslúchali a akí sme v škole.
Každému doniesol za odmenu sladkosti- tým dobrým aj tým menej dobrým, aby sa polepšili.
Potom sme si pozreli rozprávku o Jankovi a Mikulášovi. Janko nepočúcal, ale potom sa zmenil.