Slávik Slovenska           foto

SLÁVIK SLOVENSKA- je spevácka súťaž, kde sa spievajú ľudové pesničky, naši druháci súťažili v 1. kategórii (1.-3. ročník),pesničky spievali:
 
Adelka- Čie sú to kone, koníčky kone,     Po nábreží koník beží
Matúško B.- Pri trenčanskej bráne, Darmo ma mamičko
Dávidko P.- Ej padá, padá rosička,   Čie sú to kone, koníčky kone
 
Porote sa páčilo spievanie našich spolužiakov a na školskom kole vyhrali:
1. miesto Matúško Baruta
2. miesto Dávidko Papán
3. miesto Adelka Bačová
 
 
Okresné kolo v Nižnej, video  Matúško je 23:00, vyžreboval si číslo 11.
Matúško mal silnú konkurenciu, môžete si ich všetkých vypočuť na videu.
 
 
MATIČNÝ SLÁVIČEK- okresná súťaž v speve ľudových piesní  Matičný sláviček - XX. ročník, ktorú organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej. Našu školu boli reprezentovať v I. kategórii - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ: Matúško Baruta (2.A), Dávidko Papán (2.A), Adka Gáliková (2.B)
                Porote sa páčil spev Dávidka Papána (2.A), ktorý vyhral 3. miesto v I. kategórii.
Spevácke výkony si môžete pozrieť na internete:        
video
Matúško – 4:30 
Dávidko – 7:34
Adka- 33:52