básničky a pesničky


 

Prešli rôčky, prešli dníčky,

chodíme už do školičky.

Do školičky zavčas rána,

otvára sa školská brána.

Volá na nás abeceda:

Vitaj, vitaj prvá trieda.

 

Dostal som už vzácny dar,

celkom nový šlabikár.

Onedlho celkom sám,

celý si ho prečítam.

Krásna škola a v nej trieda,

v šlabikári abeceda.

Stali sa z nás školáci,

usilovní prváci.

 

 

My sme smelí prváci, múdre hlávky máme.

S písmenami, s číslami do boja sa dáme.

Čítania sa nebojíme, s počtami si poradíme,

všetko sa nám podarí, keď si zaspievame.

/:Sme prváci, super žiaci,

nie nejakí darebáci.:/

Nemáme strach z abecedy,

zmýlime sa len niekedy.

Dobrá vôľa kameň láme,

tak si spolu zaspievame.

 

/:Sme prváci, super žiaci,

nie nejakí darebáci.:/

Statoční sme, bystrí, smelí,

usilovní ako včely,

učenie nás všetkých baví,

lebo máme múdre hlavy.

 

Raz sa prsty hádali,

akú prácu konali.

Palec ten je najsilnejší,

ukazovák najpilnejší,

ukazovák najväčší,

prsteníček najdrahší

a malíček najmenší.

Hodina už beží zasa,

treba trochu rozhýbať sa.

Prebrať malé driemoty,

dať sa zas do roboty.

Pripojíme predklony,

zo dva mierne záklony,

dva úklony doprava,

a dva zasa doľava.

Upažíme, predpažíme,

zapažíme , vzpažíme.

Potočíme trupom vpravo,

a potom zase vľavo.

Pripojíme drepov pár,

zatočme sa, je nám fajn.

Máme znova svieži dych,

poskočme si, sme zas fit. 

V škole tíško sedíme,

nikdy sa nevrtíme.

Keď chcem slovo, zdvihnem rúčku,

nehovorím potichučku.

Už viem ako sedieť mám,

v lavici sa nehojdám.

 

Pekne sa vždy posadím,

písanku si nakloním.

Na lavici mám vždy rúčky

a píšem si potichučky.

Prvákom som, preto viem,

nosom písať nemôžem.

Budem správne držať hlavu

a dbať stále na úpravu.

 

/: 1, 2, 3, 4, 5, na čísliciach stojí svet,

6 a 7, 8, 9 aj ty o nich budeš vedieť,

kým narátaš do 10, všetko o nich dozvieš sa,

všetko o nich dozvieš sa.:/

1 je zem, čo sa točí,

2 sú uši, 2 sú oči,

3 kolieska na trojkolke,

4 rohy v našej škôlke,

po 5 prstov majú dlane,

hneď to máme spočítané,

hneď to máme spočítané,

spočítané, spočítané.

/: 1, 2, 3, 4, 5, na čísliciach stojí svet,

6 a 7, 8, 9 aj ty o nich budeš vedieť,

kým narátaš do 10, všetko o nich dozvieš sa,

všetko o nich dozvieš sa.:/

6 bodiek má lienka malá,

7 farieb dúha vzala,

8 tónov iba stačí,

9 hláv zas mali draci,

a čoho je deti 10, sami trochu potrápte sa,

sami trochu potrápte sa,

potrápte sa, potrápte sa.

Či si veľký a či malý, možno akurát, Boh ťa má rád 
Či si tučný a či chudý, možno akurát, Boh ťa má rád. 
On ťa miluje keď sa smeješ, 
On ťa miluje aj keď plačeš, 
On ťa miluje keď sa mračíš, 
On ťa miluje aj keď spíš. 
Je to jedno jak sa cítiš a jak vyzeráš, Boh ťa má rád. 

Krok sem, krok tam, Ježiš ma miluje,
napravo a naľavo, nech to každý vie.
Zadupaj, zatlieskaj, radosť v srdci zahorí,
chyťme sa za ruky, v láske sme jednotní.